Make your own free website on Tripod.com

BAB 6: Imbangan Duga

TINGKATAN 4

pelajaran Contoh 1 Jawapan 1 Contoh 2 Jawapan 2 Contoh 3 Jawapan 3
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
                                                                             
6.2     Penyediaan Imbangan Duga pelajaran 2 latihan 2 Jawapan 2

Aktiviti 2

                                                               
 

AKTIVITI KELAS

  AKTIVITI pelajar    ( 2 )  
  Kumpulan 1   pelajar 1   pelajar 6   pelajar 11   pelajar 16  
  Kumpulan 2   pelajar 2   pelajar 7   pelajar 12   pelajar 17  
  Kumpulan 3   pelajar 3   pelajar 8   pelajar 13   pelajar 18  
  Kumpulan 4   pelajar 4   pelajar 9   pelajar 14   pelajar 19  
  Kumpulan 5   pelajar 5   pelajar 10   pelajar 15   pelajar 20  
                                                                 
             

Aktiviti Pengajaran 2

pelajaran Contoh 1 Jawapan 1 Contoh 2 Jawapan 2 Contoh 3 Jawapan 3

                                                                 
  Bab 6:  Imbangan Duga  
  6.2     Penyediaan Imbangan Duga  
  1 Imbangan Duga merupakan satu senarai akaun-akaun baki debit dan akaun-akaun baki kredit yang dipetik daripada buku lejar.  
       
  2 Akaun-akaun lejar yang mempunyai baki debit dicatatkan di sebelah debit Imbangan Duga.  
       
  3 Akaun-akaun lejar yang mempunyai baki kredit dicatatkan di sebelah kredit Imbangan Duga.  
       
  4 Imbangan Duga boleh disediakan dalam dua bentuk, iaitu  
      a)   bentuk ' T '  
      b)   bentuk ' Penyata '  
                                                                 

 

pelajaran Contoh 1 Jawapan 1 Contoh 2 Jawapan 2 Contoh 3 Jawapan 3

                                                                 
  Bab 6:  Imbangan Duga  
  Contoh 1 (Soalan):  
  Berdasarkan akaun-akaun lejar di bawah, anda dikehendaki menyediakan Imbangan Duga pada 28 Februari 2005  
   
                                                                 
  Dt. Akaun Tunai Kt.  
  Tarikh Perkara F Jumlah   Tarikh Perkara F Jumlah  
        RM         RM  
  Feb 1 Baki b/b 400   Feb 4 Belian   180  
    10 Jualan   140     6 Belanja runcit   10  
    15 Hashim   50     10 Alatulis   20  
                13 Tambang   15  
                28 Baki h/b 365  
                         
          590           590  
  Mac 1 Baki b/b 365              
                         
                                                                 
  Dt. Akaun Hashim Kt.  
        RM         RM  
  Feb 1 Baki b/b 230   Feb 15 Tunai   50  
                         
                                                                 
  Dt. Akaun Belian Kt.  
        RM         RM  
  Feb 4 Tunai   180              
                         
                                                                 
  Dt. Akaun Belanja Runcit Kt.  
        RM         RM  
  Feb 6 Tunai   10              
                         
                                                                 
  Dt. Akaun Jualan Kt.  
        RM         RM  
              Feb 10 Tunai   140  
                         
                                                                 
  Dt. Akaun Alatulis Kt.  
        RM         RM  
  Feb 10 Tunai   20              
                         
                                                                 
  Dt. Akaun Tambang Kt.  
        RM         RM  
  Feb 13 Tunai   15              
                         
                                                                 
  Dt. Akaun Modal Kt.  
        RM         RM  
              Feb 1 Baki b/b 630  
                         
                                                                 

 

pelajaran Contoh 1 Jawapan 1 Contoh 2 Jawapan 2 Contoh 3 Jawapan 3

                                                                 
  Bab 6:  Imbangan Duga  
  Jawapan Contoh 1:  (Bentuk ' T ')  
                                                                 
  Dt. Imbangan Duga pada 28 Februari 2005 Kt.  
      RM       RM  
    Tunai 365     Jualan 140  
    Hashim 180     Modal 630  
    Belian 180          
    Belanja runcit 10          
    Alatulis 20          
    Tambang 15          
                 
      770       770  
                 
                                                                 
                                                                 
  Jawapan Contoh 1:  (Bentuk ' Penyata ')                  
                                                                 
    Imbangan Duga pada 28 Februari 2005                
      RM RM                
    Tunai 365                  
    Hashim 180                  
    Belian 180                  
    Belanja runcit 10                  
    Jualan   140                
    Alatulis 20                  
    Tambang 15                  
    Modal   630                
                         
      770 770                
                         
                         
                                                                 

 

pelajaran Contoh 1 Jawapan 1 Contoh 2 Jawapan 2 Contoh 3 Jawapan 3

                                                                 
  Bab 6:  Imbangan Duga  
  Contoh 2 (Soalan):  
  Berdasarkan akaun-akaun lejar di bawah, anda dikehendaki menyediakan Imbangan Duga pada 28 Februari 2005  
   
                                                                 
  Dt. Akaun Bank Kt.  
  Tarikh Perkara F Jumlah   Tarikh Perkara F Jumlah  
        RM         RM  
  Feb 1 Baki b/b 3,600   Feb 6 Belian   860  
    12 Jualan   380     12 Perabot   635  
    25 Kamaruddin   400     14 Kadar bayaran   190  
                19 Sewa Kedai   610  
                28 Baki h/b 2,085  
                         
          4,380           4,380  
  Mac 1 Baki b/b 2,085              
                         
                                                                 
  Dt. Akaun Kamaruddin Kt.  
        RM         RM  
  Feb 1 Baki b/b 510   Feb 25 Bank   400  
                         
                                                                 
  Dt. Akaun Belian Kt.  
        RM         RM  
  Feb 6 Bank   860              
                         
                                                                 
  Dt. Akaun Perabot Kt.  
        RM         RM  
  Feb 12 Bank   635              
                         
                                                                 
  Dt. Akaun Jualan Kt.  
        RM         RM  
              Feb 12 Bank   380  
                         
                                                                 
  Dt. Akaun Kadar Bayaran Kt.  
        RM         RM  
  Feb 14 Bank   190              
                         
                                                                 
  Dt. Akaun Sewa Kedai Kt.  
        RM         RM  
  Feb 19 Bank   610              
                         
                                                                 
  Dt. Akaun Modal Kt.  
        RM         RM  
              Feb 1 Baki b/b 4,110  
                         
                                                                 

 

pelajaran Contoh 1 Jawapan 1 Contoh 2 Jawapan 2 Contoh 3 Jawapan 3

                                                                 
  Bab 6:  Imbangan Duga  
  Jawapan Contoh 2:  (Bentuk ' T ')  
                                                                 
  Dt. Imbangan Duga pada 28 Februari 2005 Kt.  
      RM       RM  
    Bank 2,085     Jualan 380  
    Kamaruddin 110     Modal 4,110  
    Belian 860          
    Perabot 635          
    Kadar bayaran 190          
    Sewa Kedai 610          
                 
      4,490       4,490  
                 
                                                                 
                                                                 
  Jawapan Contoh 2:  (Bentuk ' Penyata ')                  
                                                                 
    Imbangan Duga pada 28 Februari 2005                
      RM RM                
    Bank 2,085                  
    Kamaruddin 110                  
    Belian 860                  
    Perabot 635                  
    Jualan   380                
    Kadar bayaran 190                  
    Sewa Kedai 610                  
    Modal   4,110                
                         
      4,490 4,490                
                         
                         
                                                                 

 

pelajaran Contoh 1 Jawapan 1 Contoh 2 Jawapan 2 Contoh 3 Jawapan 3

                                                                                             
  Bab 6:  Imbangan Duga  
  Contoh 3 (Soalan):  
  Berdasarkan akaun-akaun lejar di bawah, anda dikehendaki menyediakan Imbangan Duga pada 28 Februari 2005  
                                                                                             
  Dt. BUKU TUNAI Kt.  
  Tarikh Butir F   Tunai Bank   Tarikh Butir F   Tunai Bank  
          RM RM           RM RM  
  Feb 1 Baki b/b   400 3,600   Feb 4 Belian     180    
    10 Jualan     140       6 Belanja runcit     10    
    12 Jualan       380     6 Belian       860  
    15 Hashim     50       10 Alatulis     20    
    25 Kamaruddin